Tarieven – OLD

Voor alle zorgverzekeraars gelden verschillende tarieven, echter vergoed de zorgverzekeraar standaard 3 uur diëtetiek in het basispakket, met extra uren in de aanvullende pakketten. De kosten worden bij de zorgverzekeraar gedeclareerd, houdt u hierbij rekening met uw jaarlijkse eigen risico.

Komt u zonder verwijsbrief van uw arts of krijgt u geen vergoeding (meer) van uw zorgverzekeraar? Dan geldt het volgende tarief:
In 2020 is het tarief voor niet gecontracteerde zorg of niet te declareren tijd € 15,50 per kwartier. Voor de consulten betekent dit het volgende:

Eerste consult

Gesprek van 60 minuten en 30 minuten uitwerktijd

€96,-

Vervolgconsult

Gesprek van 20 minuten en 10 minuten uitwerktijd

€32,-

Kort vervolgconsult

Gesprek van 10 minuten en 5 minuten uitwerktijd

€16,-

Telefonisch of E-mail consult

€16-,

Extra toeslag

Voor huisbezoek

€25,-

Een afspraak dient u minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen. Bij een niet nagekomen afspraak wordt de gereserveerde consult-tijd in rekening gebracht, startend bij minimaal €16,-. Deze kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

Als de zorg van een diëtist niet wordt vergoed door uw zorgverzekeraar, dient u de kosten zelf te dragen.